Balans maşyny

 • Tailor- Made Horizontal Balancing Machine

  Tikinçi - Gorizontal deňagramlaşdyryjy maşyn

  Müşderileriň talaplaryna laýyklykda deňagramlylyk maşynlaryny öndürip bileris.Sitirlemek üçin talaplaryňyzy maňa aýdyp bermäge hoş geldiňiz.

 • Universal joint dynamic balancing machine

  Univershliumumy bilelikdäki dinamiki deňagramlaşdyryjy maşyn

  ZHHIMG, agramy 50 kg-dan iň ýokary 30,000 kg-a çenli diametri 2800 mm bolan rotorlary deňleşdirip bilýän uniwersal bilelikdäki dinamiki deňagramlaşdyryjy maşynlaryň standart diapazonyny üpjün edýär.Hünärmen öndüriji hökmünde Jinan Keding, rotorlaryň ähli görnüşleri üçin amatly bolup bilýän ýörite gorizontal dinamiki deňagramlaşdyryjy maşynlary hem öndürýär.

 • Scroll Wheel

  Tigir aýlaň

  Balans maşyny üçin tigir aýlaň.

 • Universal Joint

  Univershliumumy bilelik

  “Universal Joint” -iň işi, iş bölegini motor bilen birleşdirmek.Workhliumumy Bilelikdäki iş bölekleriňize we deňagramly enjamyňyza görä maslahat bereris.

 • Automobile Tire Double Side Vertical Balancing Machine

  Awtoulag tekeriniň iki taraplaýyn dik deňagramly maşyn

  YLS seriýasy iki taraplaýyn dinamiki deňagramlylygy ölçemek we bir taraplaýyn statiki deňagramlylygy ölçemek üçin ulanyp boljak iki taraplaýyn dik dinamiki deňagramlaşdyryjy maşyn.Janköýer pyçagy, şemalladyjy pyçak, awtoulag polwi, debriya, tormoz diski, tormoz merkezi ýaly bölekler…

 • Single Side Vertical Balancing Machine YLD-300 (500,5000)

  Sideeke-täk dikligine deňagramly maşyn YLD-300 (500,5000)

  Bu seriýa 300-5000 kg agyrlykda şkafyň bir gapdalyndaky dik dinamiki deňagramlaşdyryjy maşyn öndürildi, bu enjam bir tarapa öňe hereket balansyny barlamak, agyr polwi, tigir, suw nasos hereketlendirijisi, ýörite motor we başgalar üçin diskiň aýlanýan bölekleri üçin amatly. bölekleri…

 • Industrial Airbag

  Senagat howa ýassygy

  Senagat howa ýassygy hödürläp bileris we müşderilere bu bölekleri metal diregde ýygnamaga kömek edip bileris.

  Toplumlaýyn önümçilik çözgütlerini hödürleýäris.On-stop hyzmaty aňsatlyk bilen üstünlik gazanmaga kömek edýär.

  Howa çeşmeleri wibrasiýa we ses meselesini birnäçe programmada çözdi.

 • Assembly & Maintain

  Gurnamak we goldamak

  ZHongHui intellektual önümçilik topary (ZHHIMG) müşderilere deňagramlylyk maşynlaryny ýygnamaga, deňagramly maşynlary saýtda we internetde saklamaga we kalibrlemäge kömek edip biler.