Gorizontal deňagramlaşdyryjy maşyn

  • Universal joint dynamic balancing machine

    Univershliumumy bilelikdäki dinamiki deňagramlaşdyryjy maşyn

    ZHHIMG, agramy 50 kg-dan iň ýokary 30,000 kg-a çenli diametri 2800 mm bolan rotorlary deňleşdirip bilýän uniwersal bilelikdäki dinamiki deňagramlaşdyryjy maşynlaryň standart diapazonyny üpjün edýär.Hünärmen öndüriji hökmünde Jinan Keding, rotorlaryň ähli görnüşleri üçin amatly bolup bilýän ýörite gorizontal dinamiki deňagramlaşdyryjy maşynlary hem öndürýär.