Innowasiýa we tehnologiýalar

Innowasiýalarymyz we şahadatnamalarymyz

Şahadatnamalarymyz

Şahadatnamalar bir kompaniýanyň başarnygyny we abraýyny görkezip biler.Bir kompaniýanyň başarnygyny nädip subut etmeli?

ISO, CE, TUV, SGS aldyk ...

ISO 9001 şahadatnamasy (hytaýça)

ISO 9001_00

ISO 9001 şahadatnamasy (Iňlis)

ISO 9001_01

Karz bahalandyryş şahadatnamalary

Hytaýda kompaniýanyň karz taryhyna, iş şertlerine, karz töwekgelçiligine, ösüş perspektiwalaryna, jemgyýetiň abraýyna, köpçüligiň ykrar etmegine we şertnamalary ýerine ýetirmek ukybyna esaslanyp giňişleýin baha berler.Kompaniýamyz iň ýokary karz reýtingi bilen AAA kärhanasy hökmünde baha berildi.

AAA derejesi iň ýokary derejedir.

Kärhananyň karz bahasy şahadatnamasy

1

Kärhananyň dogruçyllyk şahadatnamasy

2

Şertnama we ygtybarly kärhana şahadatnamasy

3

Hil we hyzmat bütewiligi kärhanasy şahadatnamasy

4

Bütewilik üpjün edijiniň kärhana şahadatnamasy

8

Hyzmat we ygtybarly kärhana şahadatnamasy

6

Bütewiligi dolandyrmak görkeziş bölümi

7

Hil we ygtybarly kärhana şahadatnamasy

5

Hytaýyň bitewilik telekeçisi şahadatnamasy

9

Hytaýyň bütewilik menejeri şahadatnamasy

10

AAA derejeli karz kärhanasyna söwda

11

Ynamly kärhana şahadatnamasy

12

Biziň patentlerimiz