Maşyn düşegi

  • Mineral Filling Machine Bed

    Mineral doldurma maşyn düşegi

    Polat, kebşirlenen, metal gabyk we guýma gurluşlar titremäni azaldýan epoksi rezin bilen baglanyşykly mineral guýma bilen doldurylýar

    Bu uzak möhletli durnuklylyk bilen birleşdirilen gurluşlary döredýär, bu hem statiki we dinamiki berkligiň ajaýyp derejesini hödürleýär

    Şeýle hem radiasiýa siňdiriji doldurgyç materialy bilen elýeterlidir