Granit göni gyrasy

 • Granite Straight Ruler H Type

  Granit göni dolandyryjy H görnüşi

  “Granit Straight Ruler” takyk enjamda relsleri ýa-da top nurbatlaryny ýygnanda tekizligi ölçemek üçin ulanylýar.

  Bu granit gönüden-göni hökümdar görnüşi, ajaýyp fiziki aýratynlyklary bolan gara Jinan Granit tarapyndan ýasalýar.

 • Granite Straight Ruler with Precision of 0.001mm

  Takyklygy 0,001mm bolan Granit göni dolandyryjy

  Takyklygy 0,001mm bolan Granit göni dolandyryjy

  Uzynlygy 2000 mm bolan granit göni 0.001mm takyklygy bilen (tekizlik, perpendikulýar, parallelizm) öndürip bileris.Bu granit gönümel hökümdar, Taýşan gara ýa-da “Jinan Çing” Granit diýlip atlandyrylýan Jinan Black Granite tarapyndan ýasalýar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

 • Granite Straight Ruler With Grade 00 (Grade AA) Of DIN, JJS, ASME Or GB Standard

  DIN, JJS, ASME ýa-da GB standartynyň 00-njy synpy (AA derejesi) bilen granit göni dolandyryjy

  Granit göni dolandyryjy, şeýle hem granit göni, granit göni gyrasy, granit hökümdary, granit ölçeýji gural diýiň ... Jinan Gara Granit (Taýşan gara granit) (dykyzlygy: 3070kg / m3) iki sany takyk ýüz ýa-da dört sany takyk ýüz bilen ýasalýar. CNC, LASER Machines we beýleki metrologiýa enjamlaryny ýygnamak we barlaghanalarda barlamak we kalibrlemek üçin ölçemek üçin amatly.

  0.001 mm takyklyk bilen granit göni hökümdar öndürip bileris.has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Granite Straight Ruler with 4 precision surfaces

  4 sany takyk ýüzli Granit göni dolandyryjy

  “Granite Straight Edge” diýlip atlandyrylýan “Granite Straight Ruler”, Jinan Black Granite tarapyndan ajaýyp reňk we Ultra ýokary takyklyk bilen öndürilýär, ussahanada ýa-da metrologiki otagda ulanyjylaryň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has takyklyk derejelerine garaşly bolýar.