Kazyýetler - Senagat keramiki

Barlag enjamynyň keramiki bölekleri
Highokary takyklyk we ýokary berklik zerur bolan komponentler üçin iň amatlysy.
Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrýan ululyklary üpjün edip bileris.Islenýän gowşuryş wagtyny we ş.m. öz içine alýan ululyk talaplaryňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

2000mm ululykdaky gözleg enjamynyň gollanma şahasy (içi boş)
Müşderileriň çyzgylaryna görä dürli keramiki komponentleri öndürip bileris, keramiki wakuum çuklary we ş.m. ýaly keramiki komponentleri, kynçylyk derejesiniň ýokarydygy aýdylýar.
Ululyklar we şekiller bilen baglanyşykly soraglardan sitatalara çenli haýsydyr bir zat soramagyňyzy haýyş edýäris.
Granit we metal bilen deňeşdirilende, gurluş keramikasy ýeňil we gaty berk we şonuň üçin öz agramynyň aşagynda kiçijik deflýasiýa.

800x800mm ululykdaky basgançakly plastinka
Metal bilen mümkin bolmadyk "2 μm tekizlik" sebäpli ýokary takyklygy ölçemek we işlemek bolýar.
Tekizlik: 2μm
Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrýan ululyklary üpjün edip bileris.Islenýän gowşuryş wagtyny we ş.m. öz içine alýan ululyk talaplaryňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

1300x400mm ululykdaky vakuum kamerasynyň bölegi
Elektrik izolýasiýasy we ýokary ýylylyga garşylygy sebäpli, vakuum kameralarynyň diwar ýüzlerinde keramika ulanylyp bilner.
Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrýan ululyklary üpjün edip bileris.Islenýän gowşuryş wagtyny we ş.m. öz içine alýan ululyk talaplaryňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.