Keramiki ölçeg

 • Precision Ceramic Gauge

  Takyk keramiki ölçeg

  Metal ölçeýjiler we mermer ölçegler bilen deňeşdirilende, keramiki ölçeýjiler ýokary berklige, ýokary gatylyga, ýokary dykyzlyga, pes ýylylyk giňelmegine we öz agramy sebäpli dörän kiçijik deflýasiýa, ajaýyp aşaga garşylygy bar.Highokary gatylygy we ajaýyp eşik garşylygy bar.Kiçijik ýylylyk giňelme koeffisiýenti sebäpli, temperaturanyň üýtgemeginden döreýän deformasiýa az bolýar we ölçeg gurşawyna aňsat täsir etmeýär.Ultra takyklyk ölçegleri üçin ýokary durnuklylyk iň oňat saýlawdyr.

   

 • Ceramic Square Ruler made by Al2O3

  Al2O3 tarapyndan ýasalan keramiki meýdança hökümdary

  Al2O3 tarapyndan öndürilen keramiki meýdança hökümdary, DIN Standard-a laýyklykda alty sany takyk ýüz bilen.Tekizlik, gönümellik, perpendikulýar we parallelizm 0,001 mm ýetip biler.Keramika meýdançasy has gowy fiziki aýratynlyklara eýedir, uzak wagtlap ýokary takyklygy saklap biler, oňat geýim garşylygy we ýeňil agram.Keramiki ölçeg ösen ölçegdir, şonuň üçin onuň bahasy granit ölçeg we metal ölçeg guralyndan has ýokarydyr.

 • Precision ceramic square ruler

  Takyk keramiki inedördül hökümdar

  “Precision keramiki hökümdarlaryň” işi Granit hökümdaryna meňzeýär.Emma “Precision Ceramic” has gowy we bahasy takyk granit ölçeginden has ýokary.

 • Custom Ceramic air floating ruler

  Custörite keramiki howa ýüzýän hökümdar

  Bu tekizligi we parallelligi barlamak we ölçemek üçin Granit howa ýüzýän hökümdary…

 • Precision Ceramic Straight Ruler – Alumina ceramics Al2O3

  Takyk keramiki göni dolandyryjy - Alumina keramika Al2O3

  Bu ýokary takyklyk bilen keramiki göni gyrasy.Keramiki ölçeg gurallary könelişme çydamly we granit ölçeg gurallaryndan has gowy durnuklylygy sebäpli, ultra-takyk ölçeg meýdanynda enjamlary gurmak we ölçemek üçin keramiki ölçeg gurallary saýlanar.