Aýna işleýiş prosesi

1-nji ädim:
Çyzgylary barlamak

2-nji ädim:
Metal material saýlamak

3-nji ädim:
Hemişelik temperaturany bejermek üçin materialy yzygiderli temperaturada we tozansyz ussahanada goýuň

4-nji ädim:
Işleýiş merkeziniň üsti bilen material materiallary

5-nji ädim:
Barlag we kalibrleme

6-njy ädim:
El bilen üwemek

7-nji ädim :
Barlag

8-nji ädim
Gaplamak we eltip bermek