Maşyn düşegi

 • Mineral Casting Machine Base

  Mineral guýma maşyn bazasy

  Mineral guýmalarymyz ýokary yrgyldy siňdirişi, ajaýyp ýylylyk durnuklylygy, özüne çekiji önümçilik tygşytlylygy, ýokary takyklygy, gysga gurşun wagty, gowy himiki, sowadyjy we ýag çydamly we iň bäsdeşlik bahasy bilen.

 • Mineral Casting Mechanical Components (epoxy granite, composite granite, polymer concrete)

  Mineral guýma mehaniki komponentleri (epoksi granit, birleşdirilen granit, polimer beton)

  Mineral guýma, dürli ölçegdäki belli granit agregatlaryň garyndysyndan emele gelen, epoksi rezin we d gatylaýjy bilen birleşdirilen birleşdirilen granitdir.Bu granit galyplara guýmak, çykdajylary azaltmak arkaly emele gelýär, sebäbi iş prosesi has ýönekeý.

  Wibrasiýa bilen gysylýar.Mineral guýma birnäçe günüň içinde durnuklaşýar.

 • Mineral Casting Machine Bed

  Mineral guýma maşyn düşegi

  Köp ýyllaryň dowamynda mineral guýma önümçiliginde öndürilen komponentleri bilen dürli pudaklarda üstünlikli wekilçilik edýäris.Beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, maşyn gurluşygynda mineral guýma birnäçe ajaýyp artykmaçlygy hödürleýär.

 • HIGH-PERFORMANCE & TAILOR-MADE MINERAL CASTING

  I HIGH GOWY GÖRNÜŞ WE TAILRAN MINERAL KASTING

  Performanceokary öndürijilikli maşyn düşekleri we maşyn düşek bölekleri üçin ZHHIMG® mineral guýma, deňsiz-taýsyz takyklyk üçin galyplaýyş tehnologiýasy.Highokary takyklyk bilen dürli mineral guýma maşyn bazasyny öndürip bileris.