Keramiki meýdançanyň hökümdary

  • Ceramic Square Ruler made by Al2O3

    Al2O3 tarapyndan ýasalan keramiki meýdança hökümdary

    Al2O3 tarapyndan öndürilen keramiki meýdança hökümdary, DIN Standard-a laýyklykda alty sany takyk ýüz bilen.Tekizlik, gönümellik, perpendikulýar we parallelizm 0,001 mm ýetip biler.Keramika meýdançasy has gowy fiziki aýratynlyklara eýedir, uzak wagtlap ýokary takyklygy saklap biler, oňat geýim garşylygy we ýeňil agram.Keramiki ölçeg ösen ölçegdir, şonuň üçin onuň bahasy granit ölçeg we metal ölçeg guralyndan has ýokarydyr.

  • Precision ceramic square ruler

    Takyk keramiki inedördül hökümdar

    “Precision keramiki hökümdarlaryň” işi Granit hökümdaryna meňzeýär.Emma “Precision Ceramic” has gowy we bahasy takyk granit ölçeginden has ýokary.