Goýmak

 • Stainless Steel T Slots

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýerler

  Poslamaýan polat T otserler, käbir maşyn böleklerini düzetmek üçin takyk granit üst plastinkasyna ýa-da granit maşyn bazasyna ýelmeýär.

  T ýeri bolan dürli granit komponentlerini öndürip bileris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  Granitde T ýeri ýasap bileris.

 • Standard Thread Inserts

  Adaty sapak goýulmalary

  Threadüplükli goýmalar takyk granit (tebigat graniti), takyk keramika, mineral guýma we UHPC bilen ýelimlenýär.Threadüplükli goýmalar ýerden (müşderileriň talaplaryna laýyklykda) 0-1 mm aşakda goýulýar.Threadüplükleriň üstüni (0.01-0.025mm) ýuwup bileris.

 • Custom Inserts

  Omörite goýmalar

  Müşderileriň suratlaryna görä dürli ýörite goşmaçalar öndürip bileris.