Keramiki göni gyrasy

 • Precision Ceramic Gauge

  Takyk keramiki ölçeg

  Metal ölçeýjiler we mermer ölçegler bilen deňeşdirilende, keramiki ölçeýjiler ýokary berklige, ýokary gatylyga, ýokary dykyzlyga, pes ýylylyk giňelmegine we öz agramy sebäpli dörän kiçijik deflýasiýa, ajaýyp aşaga garşylygy bar.Highokary gatylygy we ajaýyp eşik garşylygy bar.Kiçijik ýylylyk giňelme koeffisiýenti sebäpli, temperaturanyň üýtgemeginden döreýän deformasiýa az bolýar we ölçeg gurşawyna aňsat täsir etmeýär.Ultra takyklyk ölçegleri üçin ýokary durnuklylyk iň oňat saýlawdyr.

   

 • Precision Ceramic Straight Ruler – Alumina ceramics Al2O3

  Takyk keramiki göni dolandyryjy - Alumina keramika Al2O3

  Bu ýokary takyklyk bilen keramiki göni gyrasy.Keramiki ölçeg gurallary könelişme çydamly we granit ölçeg gurallaryndan has gowy durnuklylygy sebäpli, ultra-takyk ölçeg meýdanynda enjamlary gurmak we ölçemek üçin keramiki ölçeg gurallary saýlanar.