Optiki ýerüsti plastinka

  • Optic Vibration Insulated Table

    Optiki wibrasiýa izolýasiýa tablisasy

    Häzirki zaman ylmy jemgyýetinde geçirilen ylmy synaglar has takyk hasaplamalary we ölçegleri talap edýär.Şonuň üçin daşarky gurşawdan we päsgelçiliklerden has izolirlenip bilinýän enjam, synagyň netijelerini ölçemek üçin örän möhümdir.Dürli optiki komponentleri we mikroskop şekillendiriş enjamlaryny we ş.m. düzedip biler. Optiki synag platformasy hem ylmy gözleg synaglarynda hökmany önüme öwrüldi.