Sorag-jogap - UHPC (RPC)

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. UHPC-iň artykmaçlyklary

Initial Başlangyç döwülenden soň hem dartyş ýüklerini goldamak ukyby bolan süýümlilik
Ult Ultra ýokary gysyjy güýç (200 MPa / 29,000 psi çenli)
Extr Çydamlylyk;sementli materiallara pes suw (w / sm) gatnaşygy
■ Öz-özüňi birleşdirýän we ýokary derejede hereket edip bilýän garyndylar
■ qualityokary hilli ýüzler
Fiber süýümi berkitmek arkaly çeýe / dartyş güýji (40 MPa / 5,800 psi)
In Inçe bölümler;has uzyn;ýeňil agram
Product Täze ajaýyp önüm geometriýalary
■ Hloridiň geçirijiligi
Aşgazan we ýangyna garşylyk
Steel Polat berkidiji paneller ýok
Be bejergiden soň iň az süýşmek we gysylmak

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?