Bize goşul

  • Recruiting Mechanical Design Engineers

    Mehaniki dizaýn inersenerlerini işe almak

    1) Çyzuw gözden geçirmesi Täze çyzgylar gelende, mehanik inerener müşderiniň ähli çyzgylaryny we tehniki resminamalaryny gözden geçirmeli we önümçiligiň talaplarynyň dolydygyna göz ýetirmeli, 2D çyzgy 3D modeline laýyk gelýär we müşderiniň talaplary biziň aýdanlarymyza laýyk gelýär.däl bolsa, ...
    Koprak oka