Gauge Blok

  • Precision Gauge Block

    Takyk ölçeg bloky

    Ölçeg bloklary (ölçeýji bloklar, ansohansson ölçeýjileri, süýşüriji ölçegler ýa-da Jo bloklary diýlip hem atlandyrylýar) takyk uzynlygy öndürmek üçin ulgamdyr.Aýry-aýry ölçeg bloklary takyk ýere düşen we belli bir galyňlyga çyzylan metal ýa-da keramiki blokdyr.Ölçeg bloklary standart uzynlyklar bilen bloklaryň toplumyna girýär.Ulanylanda, islenýän uzynlygy (ýa-da beýikligi) düzmek üçin bloklar ýerleşdirilýär.