Takyk ölçeg bloky

Gysga düşündiriş:

Ölçeg bloklary (ölçeýji bloklar, ansohansson ölçeýjileri, süýşüriji ölçegler ýa-da Jo bloklary diýlip hem atlandyrylýar) takyk uzynlygy öndürmek üçin ulgamdyr.Aýry-aýry ölçeg bloklary takyk ýere düşen we belli bir galyňlyga çyzylan metal ýa-da keramiki blokdyr.Ölçeg bloklary standart uzynlyklar bilen bloklaryň toplumyna girýär.Ulanylanda, islenýän uzynlygy (ýa-da beýikligi) düzmek üçin bloklar ýerleşdirilýär.


 • Marka:ZHHIMG
 • Min.Sargyt mukdary:1 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Töleg elementi:EXW, FOB, CIF, CPT ...
 • Gelip çykyşy:Hytaýyň Şandong welaýatynyň Jinan şäheri
 • Takyklyk:0,001mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  Ölçeg bloklary (geýj bloklary, ansohansson ölçeýjileri, süýşüriji ölçegler ýa-da Jo bloklary diýlip hem atlandyrylýar) takyk uzynlygy öndürmek üçin ulgamdyr.Aýry-aýry ölçeg bloklary takyk ýere düşen we belli bir galyňlyga çyzylan metal ýa-da keramiki blokdyr.Ölçeg bloklary standart uzynlyklar bilen bloklaryň toplumyna girýär.Ulanylanda, islenýän uzynlygy (ýa-da beýikligi) düzmek üçin bloklar ýerleşdirilýär.

  gauge block
  gauge block

  Ölçeg bloklarynyň möhüm aýratynlygy, gaty az ölçegli näbellilik bilen birleşdirilip bilner.Bloklar, ultra tekiz ýüzleriniň bir-birine ýapyşmagyna sebäp bolýan süýşmek prosesi bilen birleşdirilýär.Giň gerimde takyk uzynlyklary döretmek üçin az sanly ölçeg bloklary ulanylyp bilner.30 blok toplumyndan alnan bir wagtyň özünde 3 blok ulanyp, 0,001 mm ädimde (ýa-da 0.0001 dýuým basgançakda 0.3000-den 0.3999 dýuým) 1000 uzynlygyň 3.000-den 3.999 mm-e çenli birini döredip bolýar.Gauge bloklary 1896-njy ýylda şwesiýaly maşinist Karl Edvard ansohansson tarapyndan oýlanyp tapyldy.Olar mikrometrler, sinus barlar, hasaplaýjylar we aýlaw görkezijileri ýaly maşyn dükanlarynda ulanylýan ölçeg enjamlaryny kalibrlemek üçin salgylanma hökmünde ulanylýar (barlag rolunda ulanylanda).Ölçeg bloklary, senagat tarapyndan ulanylýan uzynlygy standartlaşdyrmagyň esasy serişdesidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary