Granit üstü plastinka

 • Granite Inspection Surface Plates & Tables

  Granit barlagynyň üstki plitalary we tablisalary

  Granit barlagynyň üstki plitalary we tablisalaryna granit üstü plastinka, granit ölçeg plastinkasy, granit metrologiýa tablisasy diýilýär ... ZhongHui Granit ýerüsti plitalary we tablisalary takyk ölçemek üçin zerur we barlag üçin durnukly gurşaw üpjün etmeli.Temperaturanyň ýoýulmagyndan azat we galyňlygy we agramy sebäpli gaty berk ölçeg gurşawyny hödürleýärler.

  Granit üstümizdäki tablisalar, bäş sany sazlanyp bilinýän goldaw nokady bilen aňsat tekizlemek üçin ýokary hilli guty bölüminiň goldaw stendi bilen üpjün edilýär;3 esasy nokat we durnuklylyk üçin beýleki çykyşlar.

  Grhli granit plitalarymyz we tablisalarymyz ISO9001 Sertifikaty bilen goldanýar.

 • Granite Surface Plate with Stand

  Stand bilen granit üstü plastinka

  Granit üstü plastinasy, granit barlag plastinkasy, granit ölçeg stoly, granit gözden geçiriş plastinkasy hem diýilýär.granit stollary, granit metrologiýa tablisasy… Granit üstümizdäki plastinalar gara granitden (Taýşan gara granit) ýasalýar.Bu granit ýerüsti plastinka ultra takyklyk kalibrlemesi, gözden geçirmek we ölçemek üçin ultra takyklyk binýadyny hödürläp biler…

 • Precision Granite Surface Plate

  Takyk granit üstü plastinka

  Gara granitiň üstki plitalary, ussahanada ýa-da metrologiýa otagynda ulanyjynyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has takyklyk derejelerine endik edip, aşakdaky standartlara laýyklykda ýokary takyklykda öndürilýär.

 • Granite Vibration Insulated Platform

  Granit wibrasiýa izolýasiýa platformasy

  ZHHIMG tablisalary wibrasiýa izolýasiýa edilen iş ýerleri, gaty daş stoluň üstünde ýa-da optiki stoluň üstünde bar.Daşky gurşawy bozýan yrgyldylar ýokary täsirli membrananyň howa pru .ina izolýatorlary bilen stoldan izolýasiýa edilýär, mehaniki pnewmatik tekizleýiş elementleri bolsa düýbünden planşet saklaýar.(± 1/100 mm ýa-da 10 1/10 mm).Mundan başga-da, gysylan kondisioner üçin hyzmat ediş bölümi hem bar.