Önümçilik prosesi

Takyk granit öndürmek prosesi

Precision-Granite-Manufacturing-Process

ZhongHui akylly önümçilik

Material saýlamak:Gowy tebigat granitini saýlaň.Reňkini (ak çyzyk we tegmiller), döwülendigini ýa-da ýokdugyny barlamak we Fiziki häsiýetleriň derňew hasabatyny barlamak.

Kesiş materialy:Graniti soňky önümler bilen meňzeş ululykda kesiň (5 mm-den az).

Gödek üweýiş:ýylmaýjy tekizlik we ölçeg ululygy 1 mm-den has az ululykda.

Gowy üwemek:0.01mm içinde ýylmaýjy tekizlik.

El bilen üwemek:takyklygy (tekizlik, perpendikulýar, parallelizm) çyzgylardaky talaplara ýetiň.

Oturmak we burawlamak:Goýmak we agram kesmek üçin deşikler we buraw deşikleri ýasamak.

Ölçeg barlagy:Uzynlygyny, inini we galyňlygyny we ölçeg ölçegini barlamak we ölçemek.

Takyk barlag:Tekizligi, parallelligi, perpendikulýarlygy barlaň

Ueelim goýmak we barlamak:Ueelim sapagy Aralygy we torky barlaň we barlaň.

Gurnama relsleri, nurbatlar ... & Barlag:ýygnamak we kalibrlemek we gözden geçirmek.

Bukja we eltip bermek:saýtda ýygnamak.