Metal komponentleri

  • Precision Casting

    Takyk guýma

    Takyk guýma çylşyrymly şekilleri we ýokary ölçegli takyklygy bolan guýma önümlerini öndürmek üçin amatlydyr.Takyk guýma ajaýyp ýerüsti gutarnykly we ölçegli takyklyga eýe.Az mukdarda haýyş sargytlary üçin amatly bolup biler.Mundan başga-da, kastingleriň dizaýnynda we maddy taýdan saýlanylmagynda “Precision” kastingleri uly erkinlige eýe.Maýa goýumlary üçin poladyň ýa-da garyndy poladyň köp görnüşine mümkinçilik berýär. Şonuň üçin guýma bazarynda, takyk guýma iň ýokary hilli guýma.

  • Precision Metal Machining

    Takyk metaldan işlemek

    Iň köp ulanylýan maşynlar degirmenlerden, tornalardan başlap, dürli kesiji maşynlara çenli.Döwrebap metal işlenende ulanylýan dürli maşynlaryň bir aýratynlygy, olaryň hereketine we işleýşine takyk netijelere ýetmek üçin möhüm ähmiýete eýe bolan CNC (kompýuter san gözegçiligi) ulanýan kompýuterler tarapyndan dolandyrylmagydyr.